Darujte klubu svoje 2% z dane

Vážení členovia a priaznivci jachtingu v Piešťanoch, prosím, podporte aktivity Jachtárskeho oddielu Sĺňava Piešťany! Váš príspevok je investíciou do detí a mládeže. Pomôžete ním rozvíjať ich zdravý životný štýl, byť fyzicky aktívny a získavať športové i životné skúsenosti. Staňte sa naším dlhodobým partnerom alebo nás podporte jednorazovo. Podporiť nás môžete finančným darom, vecným darom alebo službou, formou prenájmu reklamnej plochy či darovaním 2% z vašich daní. Získané prostriedky použijeme na zveľaďovanie nášho klubu a podporu športových aktivít našich členov.

Ďakujeme za vašu podporu.

2% z dane adresujte na:

Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany
Rekreačná 5, Piešťany 921 01
IČO: 00892203
DIČ: 2020538124
IBAN: SK91 0900 0000 0000 4828 0988

Finančné dary adresujte na:

Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany
Rekreačná 5, Piešťany 921 01
IČO: 00892203
DIČ: 2020538124
IBAN: SK54 0200 0000 0040 7331 1051

 

Váš príspevok bude použitý v prospech Jachtárskeho oddielu TJ Sĺňava Piešťany.

Darca, ktorý je zároveň členom JO má právo po dohode s výborom JO z odvedenej dane či iného finančného daru použiť 30% z odvedenej sumy na účel, ktorý si sám určí, a ktorý priamo súvisí s činnosťou JO. Taktiež je možné uhradiť alikvotnú čiastku z poplatkov na poplatok za kotvenie lode, uskladnenie prívesu, člna, surfu apod. 30% z darovanej sumy nie je možné požadovať späť vo forme hotovosti alebo na kúpu výstroja, materiálu na opravu súkromnej lode, člna alebo iného súkromného majetku.

Postup pre darovanie 2 % z dane:

Fyzické a právnické osoby podávajúce daňové priznanie:
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pri podaní daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby) a právnickými osobami je súčasťou daňového priznania.

Daňovníci za, ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane“. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  • Zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Najneskôr do 30. apríla pošlite alebo doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo niektorému z členov výboru JO.
Novinky Späť na

Partneri