Hlasovanie o Smernici č. 2

Hlasovanie o Smernici č. 2 – Kotvenie plachetníc a uskladnenie športového náčinia.

Na základe rozhodnutia Členskej schôdze JO TJ Sĺňava Piešťany zo dňa 25. 2. 2024, predkladá Výbor JO TJ Sĺňava Piešťany členom JO k hlasovaniu per rollam Smernicu č. 2 – Kotvenie plachetníc a uskladnenie športového náčinia. Pozývame všetkých členov k hlasovniu prostredníctvom google docs na linke: https://forms.gle/Jfe1a6bLU3H77ctGA. Hlasovanie bude uzavreté 24.3. 2024.

Novinky Späť na

Partneri