Kotevný poriadok pre rok 2021

Rozmiestnenie plavidiel členov JO TJ Sĺňava na mólach JO pre sezónu 2021.
Miesta sú číslované vzostupne od brehu. Výmena (zmena) jednotlivých miest je možná po vzájomnej dohode medzi majiteľmi,  táto skutočnosť však musí byť schválená výborom JO.

Uchádzač (člen JO) o stánie na móle musí písomne požiadať (info@ycslnava.sk) výbor JO o pridelenie státia. V prípade že žiadateľ o státie na móle toto miesto neobsadí od podania žiadosti o státie 1 sezónu (zpravidla marec – november kalend. roku) bude uprednostnený nasledujúci žiadateľ.

TJ Sĺňava Piešťany nezodpovedá za škody na plavidlách spôsobené ukotvením a konštrukciou móla.

Novinky Späť na

Partneri