Lodenica je uzatvorená

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj nasledovné opatrenie:

od 13.03.2020 až do odvolania sa zakazuje prevádzka telovýchovno-športových zariadení.

Na základe tohto opatrenia je Lodenica uzatvorená až do odvolania. Prosíme o pochopenie a prajeme pevné zdravie.

Novinky Späť na

Partneri