Nové pravidlá v areáli TJ

Na základe stretnutia predstaviteľov jednotlivých oddielov TJ Sĺňava Piešťany oznamujeme členom jachtárskeho oddielu následovné rozhodnutia Výboru Telovýchovnej jednoty Sľňava Piešťany:

1. Spoločenské podujatia (posedenia, oslavy, opekačky) je potrebné nahlásiť a schváliť výborom JO TJ Sĺňava Piešťany, s určením zodpovednej osoby, časom zahájenia a ukončenia. Toto opatrenie sa netýka oficiálnych, oddielom organizovaných podujatí tj. pretekov, sústredení, táborov a pod. Konanie spoločenských podujatí členov JO v priestoroch TJ Sĺňava Piešťany sa týka predovšetkým klubovne JO tzv. ,,skleníku“ a pripravovaných priestorov klubovne v bývalej stolárskej dielni. Cieľom opatrenia je prehľad o činnosti a diani v areáli TJ Sĺňava, tak aby činnosti negatívne nezasahovali do pôsobenia ostatných oddielov, susediacich objektov (hoteli, rodinné domy) a športového a mravného rozvoja mládeže. Opakovene sa totiž objavujú sťažnosti na neoficiálne “spoločenské” akcie v našich priestoroch za účasti členov i nečlenov našeho oddielu.

2. Zákaz voľného pohybu psov v priestoroch JO TJ Sĺňava Piešťany. Areál TJ Sĺňava Piešťany slúži niekoľkým oddielom a opakovane sa objavujú sa sťažnosti na voľný pohyb psov, či už zo strachu detí i dospelých ale i z dôvodu opakovaného nachádzania psích exkrementov, dohodli sa zástupcovia oddielov na zákaze voľného pohybu zvierat v areáli TJ Sĺňava Piešťany. Členov našeho klubu, ktorí sú majitelmi štvornohých kamarátov žiadame aby pohyb psov v areály obmedzili na piestor vyhradený jachtarskemu oddielu a aby psy mali na vodítku či pod dohľadom. Pohyb psov v areály počas pretekov, tréningov mládeže, táborov, sústredení a pod. našeho či ostatných klubov TJ je možný len na vodítku.

Výbor JO

Novinky Späť na

Partneri